Projektist

Toom-Kuninga 15 arhitektuurikonkursi võitis tunnustatud arhitektuuribüroo Kadarik, Tüür. Arhitektid.

Tegemist on Eesti juhtiva arhitektuuribürooga, mille tööde hulka kuuluvad paljud Eesti linnaarhitektuuri kaunistavad hooned.

„Toom-Kuninga 15 korterelamu kavandamisel on olulisimaks peetud juba olemasoleva inimmõõtmelise tänavaruumi jätkamist ja eristuvaid hoonemahte.

Tänava ja hoonete vahel asuv kõrg- ja madalhaljastusega vahetsoon loob elamualale sisenemisel meeldiva pargilaadse atmosfääri. Esimese korruse tasapinnal paiknevad kohvikud ja äripinnad loovad urbanistliku elukeskkonna ja pakuvad vajalikke teenuseid.

Olemuselt suuremahuline hoone on liigendatud ja jagatud erineva materjalikasutusega konteksti hästi tunnetavateks osadeks, mis kõik mõjuvad erinevate majadena. Madalamad hooneosad suhestuvad teisel pool tänavat asuvate ajalooliste elamutega ning kõrgemad mahud asuvad kinnistu tagumisel küljel.

Välisviimistlusmaterjalidest domineerib betoon, mille erinevad viimistlusmeetodid loovad visuaalse mitmekesisuse ja lisavad peenetundelise detailsuse. Mustale ja valgele betoonile lisab aktsenti roostetooni betoon. Fassaade ilmestavad ja liigendavad lisaks betoonile ka tumedatoonilised metalldetailid“

– Ott Kadarik.
Kadarik, Tüür. Arhitektid
www.kta.ee

Toom-Kuninga 15 kvaliteedi kindlustab Kiikri Ehitus

Kiikri Ehituse meeskond koosneb pikaajalise ehitusvaldkonna kogemusega spetsialistidest, kes on edukalt ellu viinud erineva arhitektuurse karakteri ja mahuga projekte. Lisaks kuuluvad Kiikri Ehituse meeskonda Metro Capitali ehitusosakonna liikmed, kelle töö tulemusena on Tallinnasse viimastel aastatel ehitatud Meerhofi residentsid, Tivoli elurajoon, Meerhof 2.0 ja Kiikri Residentsid.

Energiatõhus kodu

Toom-Kuninga 15 projekteerimisel oli meie eesmärk luua võimalikult ökonoomse elektritarbimise ja väga hea sisekliimaga kodud. Hoonetele on omistatud B energiamärgis – arvutuslik energiatarve on aastas alla 120 kilovatt-tunni ühe ruutmeetri kohta. Projekteerimisel kasutasime energiasimulatsiooni (Ida-Ice), millega saime täpsed sisekliima ja konstruktsioonide soojusläbivuse prognoosid.

Kaugküte

Toom-Kuninga 15 kodudes on ökonoomne kaugküte ja korteripõhine vesipõrandaküte. Maja soojasõlm paikneb keldris. Korterite niisketes ruumides on elektriline küttekaabel. Äripindu kütavad radiaatorid. Vee- ja küttemõõtjad on kaugloetavad ning iga korteriomanik saab nutiseadme abil oma korteri tarbimist jälgida.

Taastuvenergia

Hoonete katustel paikneb ~75kW võimsusega päikeseelektrijaam, mis aitab igal aastal vältida ligi 53 tonni süsihappegaasi paiskumist atmosfääri. Päikeseelektrijaama poolt toodetud rohelist energiat tarbivad majaelanikud sama hinnaga, mis võrgust ostetavat tavaenergiat.

Värske ja puhas õhk

Kontrollitud värske õhu juurdevool ja liigniiskuse välja viimine toimub korteripõhiste soojustagastusega ventilatsiooniseadmete kaudu. Soojustagastus aitab säästa keskkonda ja filtreeriv õhuvahetus vähendab tolmuosakeste hulka ruumis. Paigaldatavad ventilatsiooniseadmed tagavad korterites ühtlasema sisekliima ja vähendavad tuuletõmbe tunnet. Köögikubudel on korteripõhised eraldiseisvad väljatõmbekanalid.

Korteripõhise jahutussüsteemi võimalus

Osadel korteritel on sisekliima nõuete tagamiseks paigaldatud jahutussüsteem standardlahendusena. See sõltub korteri paiknemisest päikese suunas ning aknapinna suurusest. Vastav märge on lisatud korteri detailse info juurde hinnakirjas.

Korterites, kus arvutusmudeli järgi ei ole jahutusseadmed kohustuslikud, pakume kuni hoone karkassi valmimiseni võimalust jahutussüsteemi lisatasu eest tellida. See võimalus on tähtajaline seadmete pika tellimisaja tõttu ja jahutusseadme olemasolust sõltub näiteks ripplagede kuju.

Paigaldatavad jahutussüsteemid on tipptootjate mudelid – efektiivsed ja väga madala helirõhu tasemega. Kõik eluruumidesse paigaldatavad jahutusseadmed on paigaldatud varjatult – süvendatud kipslagedesse sarnaselt kõrgema klassi hotellidele. Sellise lahenduse puhul on nähtav üksnes karniisil või laes paiknev rest. Pärast paigaldust teostame kõigile tehnosüsteemidele helirõhu taseme kontrollmõõtmised. Lisainfot küsi meie müügimeeskonnalt.

Kodu kui kindlus

Toom-Kuninga 15 hooned on ehitatud maksimaalselt betoonelementidena, maa-alune korrus on ehitatud monoliitbetoonist. Kaasaegsed soojustusmaterjalid tagavad maja suurepärase soojapidavuse terveks hoone elueaks. Maja saledad välisseinad ja katuslaed ei kaota aja jooksul niiskuse või vajumise mõjul soojapidavust ja on tuulekindlad tänu läbimõeldud materjalivalikule.

Täielik vaikus

Toom-Kuninga 15 korteritevahelised ning korteri ja trepikoja vahelised seinad on ehitatud betoonpaneelidest (200 mm), mis tagavad eeskujuliku ja norme ületava helipidavuse. Seal, kus betoonpaneeli kasutamine on võimatu, kasutame kolmekihilist Aeroc-seina lahendust (300 mm). Ka akende ja uste puhul on helipidavus tagatud.

Helipidavusnõuete puhul soovime alati tagada normatiividest parema tulemuse ja oleme selleks loonud põhjaliku protsessi ning järelvalve ehitustöödel. Pärast tööde lõppu kontrollime helipidavust iseseisvate mõõtmistega akrediteeritud mõõdistajate abil. Tugineme edukale kogemusele uusarendustes Kiikri Residentsid ja Meerhof 2.0.

Paksud seinad

Hoone välisseinad on peamiselt betoonist. Taandrõdude-tagused seinad on lahendatud kergkonstruktsioonidega ja kaetud fassaadilaudisega. Ka rõdud on projekteeritud kergkonstruktsioonidega. Mittekandvad siseseinad on kaetud kahekihilise kipsplaadiga.

Palju valgust

Toom-Kuninga 15 korteritel on palju suuri aknaid, mis muudavab kodud väga päikeseküllaseks. Aknad on 3-kihilise klaasiga puitalumiinium-raamil ja summutavad efektiivselt tänavamüra. Kõik aknad sisaldavad vähemalt üht avatavat jaotust, et lihtsustada akende puhastamist. Aknad peavad väga hästi sooja ja hoone lõunakülje korteritel pakuvad klaasid kaitset ka päikesekiirguse eest, mis leevendab suvisel perioodil ruumide ülekütmist.

Kvaliteetsed uksed

Korterite välisuksed on puidust tuletõkkeuksed, mille helipidavus on vähemalt 38 dB. Välisuste välisküljed on lamineeritud puitkilpidega. Korterite siseuksed on puittahveluksed, mis on viimistletud vastavalt siseviimistluspakettidele. Parkla tõstukuks avaneb nii numbrituvastussüsteemi kui telefonikõnega, et oleks võimalik uksi avada ka registreerimata autodele. Parklaukse avanemiskiirus on tavapärasest suurem.

Nutikodu lahendus

Loxone miniserveriga targa kodu lahendus on intergreeritud kõikidesse 2-, 3- ja 4-toalistesse korteritesse sisekliima juhtimiseks. Tubade kütet, jahutust ja ventilatsiooni saab reguleerida nii nutiseadmest kui toaseintel paiknevatest kontrolleritest. Lisaks, ka ilma eraldiseisva valvesüsteemita saadab targa kodu lahendus nutiseadmesse teate, kui kodust väljas viibides avaneb korteri välisuks.

Kõigil korteritel (sh 1-toalistel) ja äripindadel on targa kodu süsteemi abil kaugloetavad elektri-, kütte- ja veearvestid, mille näitudega on võimalik reaalajas tutvuda läbi nutiseadme.

Turvalisus

Targa kodu lahendusega korterites on fonolukk ühildatud eelseadistatud mobiilisete seadmetega. Lisaks salvestab nutikodu seade kõik korteri välisukse avanemised tänu magnetandurile.

Korterites, kus targa kodu lahendus puudub, paigaldame hoone välisukse avamiseks lüliti korteri välisukse kõrvale. Samuti on võimalik fonoluku avamissüsteemi programmeerida omaniku nutitelefoni. Toom-Kuninga 15 fuajee ja parkla sissepääsud on turvatud videovalvega.