Projektist

Toom-Kuninga 15 arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Kadarik, Tüür. Arhitektid.

Tegemist on Eesti juhtiva arhitektuuribürooga, mille tööde hulka kuuluvad paljud Eesti linnaarhitektuuri kaunistavad hooned.

„Toom-Kuninga 15 korterelamu kavandamisel on olulisimaks peetud juba olemasoleva inimmõõtmelise tänavaruumi jätkamist ja eristuvaid hoonemahte.

Tänava ja hoonete vahel asuv kõrg- ja madalhaljastusega vahetsoon loob elamualale sisenemisel meeldiva ja haljastatud pargilaadse atmosfääri. Esimese korruse tasapinnal paiknevad kohvikud ja äripinnad loovad urbanistliku elukeskkonna ja pakuvad vajalikke teenuseid.

Olemuselt suuremahuline hoone on liigendatud ja jagatud erineva materjalikasutusega konteksti hästi tunnetavateks osadeks, mis kõik mõjuvad erinevate majadena. Madalamad hooneosad suhestuvad teisel pool tänavat asuvate ajalooliste elamutega ning kõrgemad mahud asuvad kinnistu tagumisele küljele. Välisviimistlusmaterjalidest domineerib betoon, mille erinevad viimistlusmeetodid loovad visuaalse mitmekesisuse ja lisavad peenetundelise detailsuse. Mustale ja valgele betoonile lisab aktsenti roostetooni betoon. Fassaade ilmestavad ja liigendavad lisaks betoonile ka tumedatoonilised metalldetailid“

– Ott Kadarik.
Kadarik, Tüür. Arhitektid
www.kta.ee

Toom-Kuninga 15 kvaliteedi kindlustab Kiikri Ehitus

Kiikri Ehituse meeskond koosneb pikaajalise ehitusvaldkonna kogemusega spetsialistidest, kes on edukalt ellu viinud erineva arhitektuurse karakteri ja mahuga projekte. Lisaks kuuluvad Kiikri Ehituse meeskonda Metro Capitali ehitusosakonna liikmed, kelle töö tulemusena on Tallinnasse viimastel aastatel ehitatud Meerhofi residentsid, Tivoli elurajoon, Meerhof 2.0 ja peatselt valmivad Kiikri residentsid.

Energiatõhus ja suurepärase sisekliimaga kodu

Toom-Kuninga 15 projekteerimisel oli meie eesmärk luua võimalikult ökonoomse elektritarbimise ja väga hea sisekliimaga hooned. Hoonetele on omistatud B energiamärgis – arvutuslik energiatarve on aastas alla 120 kilovatt-tunni korteri ühe ruutmeetri kohta. Projekteerimisel kasutasime energiasimulatsiooni (Ida-Ice), millega saime täpsed sisekliima ja konstruktsioonide soojusläbivuse prognoosid.

Taastuvenergia ja kaugküte

Toom-Kuninga 15 kodusid varustab soojaga ökonoomne kaugküte ja tubadesse jõuab soojus läbi vesipõrandakütte. Äripindu kütavad peidetud kanaliradiaatorid. Niisketes ruumides on elektriline küttekaabel. Vee- ja küttemõõtjad on kaugloetavad ja need paiknevad korteri välisukse kohal. Maja soojasõlm paikneb keldris. Hoonete katustel paiknevad elektrit tootvad päikesepaneelid.

Värske ja puhas õhk

Pidev värske õhu juurdevool ja liigniiskuse välja viimine toimub korteripõhiste ventilatsiooniseadmete kaudu. Filtreeriv õhuvahetus vähendab tolmuosakeste hulka ruumis. Kaasaegsed ventilatsiooniseadmed tagavad korterites ühtlasema ruumitemperatuuri ja vähendavad tuuletõmbe tunnet. Köögi kubudel on korteripõhised eraldiseisvad väljatõmbekanalid.

Tipptasemel jahutussüsteem

Ka jahutussüsteemide projekteerimisel kasutasime Ida-Ice energiasimulatsiooni ekspert-tarkvara. Osadel korteritest on sisekliima nõuete tagamiseks vajalik jahutussüsteem. Nendes korterites integreerime jahutusseadme ripplakke. Mugavama elu
nimel saate jahutussüsteemi tellida ka teistesse korteritesse. Lisainfot saab meie müügimeeskonnalt.

Kodu kui kindlus

Toom-Kuninga 15 hooned on ehitatud maksimaalselt betoonelementidena, maa-alune korrus on ehitatud monoliitbetoonist. Kaasaegsed soojustusmaterjalid tagavad maja suurepärase soojapidavuse kümneteks aastateks. Maja saledad välisseinad ja katuslaed ei kaota aja jooksul niiskuse või vajumise mõjul soojapidavust ja on tuulekindlad.

Täielik vaikus

Toom-Kuninga 15 korteritevahelised ning korteri ja trepikoja vahelised seinad on ehitatud betoonpaneelidest (200 mm) – see tagab eeskujuliku helipidavuse. Seal, kus betoonpaneeli kasutamine osutus võimatuks, kasutasime kolmekihilist Aeroc-seina lahendust (300 mm). Ka aknad ja uksed summutavad müra.

Paksud seinad

Välisseinad on peamiselt betoonist. Taandrõdude-tagused seinad lahendasime kergkonstruktsioonidega ja katsime fassaadilaudisega. Ka rõdud on lahendatud kergkonstruktsioonide abil. Mittekandvad siseseinad on kaetud kahekihilise kipsplaadiga.

Palju valgust

Toom-Kuninga 15 korteritel on palju suuri aknaid – see muudab kodud päikeseküllasteks. Aknad on 3-kihilise klaasiga puitalumiinium-raamil ja summutavad tänavamüra. Kõik aknad sisaldavad vähemalt ühte avatavat jaotust. Aknad peavad sooja ja peegeldavad päiksevalgust.

Soliidne koridor

Korterite välisuksed on puidust tuletõkkeuksed. Välisuste välisküljed on lamineeritud puitkilpidega. Korterite siseuksed on puittahveluksed, mis on viimistletud vastavalt siseviimistluspakettidele. Parkla tõstukuks avaneb numbrituvastussüsteemiga.

Nutikodu lahendus

Korterite esikute seinakappides asuvad voolumõõdikud ja valmidus targa kodu serverile. Kaheksa katusekorterit varustasime LOXONE miniserveri ning valgustuse ja kardinate juhtimise automaatikaga. Kütet, jahutust ja ventilatsiooni saab juhtida seina termostaatidest ja puldilt. Mugavama elu nimel on nutikodu lahendust võimalik tellida ka teistesse korteritesse. Lisainfot saab meie müügimeeskonnalt.

Turvalisus

Targa kodu lahendusega korterites on fonolukk ühildatud kas tahvelarvutiga või teiste eelseadistatud mobiilisete seadmetega. Korterites, kus targa kodu lahendus puudub, paigaldame uksekella välisukse juurde lülitina. Samuti on võimalus fonoluku avamissüsteem omaniku nutitelefonile programmeerida. Toom-Kuninga 15 fuajee ja parkla sissepääsud on turvatud videovalvega.