Müügiinfo

Korteri broneerimine

Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni (kuni 1 kuu). Ostusoovi kinnitamiseks tuleb Ostjal tasuda broneerimislepingu sõlmimisel 5000€ suurune ettemaks.

Võlaõigusleping

Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu eelduseks on Ostja poolt tasutud 15% ostu-müügi väärtusest.

Asjaõigusleping

Kui korterelamu ehitus on lõppenud, sõlmitakse notariaalne asjaõigus¬leping. Lepingu sõlmimise eelduseks on, et Ostja tasub ülejäänud 85% ostu-müügihinnast, pärast mida toimub korteri omandiõiguse üleminek ostjale.

Lepingu hinnas sisaldub

 • korteri lõplik valmidus vastavalt projektdokumentatsioonile;
 • tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest
  (vesi, elekter, kanalisatsioon, keskküte);
 • koduvalvesüsteemi valmidus;
 • andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside
  valmidus;
 • TargaKodu süsteem (valitud korteritel)
 • jahutussüsteem (valitud korteritel)

Lepingu hinnas ei sisaldu

 • parkimiskoht (hind 17 500 eur);
 • panipaik (hind 5000 eur)
 • müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja
  riigilõiv (tasub ostja);
 • liitumistasud andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja
  valvesidega liitumiseks;